Agenda speranței. Prioritățile tinerilor din Uniunea Europeană

Agenda speranței. Prioritățile tinerilor din Uniunea Europeană

În urma consultării #EurHope, cea mai ambițioasă inițiativă de implicare a cetățenilor UE înainte de alegerile europene din 2024, desfășurată în a doua parte a anului 2023, tinerii europeni din 27 de state UE au identificat prioritățile acestora, reunite în „Agenda Speranței”.

Să le descoperim una câte una:

Democrație și instituții europene:

 1. Creșterea transparenței și conduitei etice a funcționarilor publici.
 2. Creșterea eficacității sistemelor judiciare europene.
 3. Creșterea participării publice a cetățenilor și a nivelului de înțelegere a Uniunii Europene de către aceștia.

Economie, justiție socială și ocupare:

 1. Promovarea unui acces mai facil la locuri de muncă, în special pentru tineri.
 2. Încurajarea conceptului „Fabricat în Europa”.

Sănătate și educație:

 1. Sporirea măsurilor la nivel european pentru îmbunătățirea și coordonarea sistemelor educaționale.
 2. Consolidarea acțiunii UE pentru sprijinirea unor sisteme de sănătate inclusive și armonizate la nivelul UE.

Cercetare și inovare:

 1. Susținerea cercetării, inovării și tehnologiei în Europa.

Mediu și schimbări climatice:

 1. Dezvoltarea unui sistem feroviar mai eficient și mai accesibil.
 2. Consolidarea unor industriilor europene de reciclare și sustenabilitate.
 3. Promovarea inovației în agricultura europeană și în agricultura sustenabilă.
 4. Creșterea protecției biodiversității în UE și dincolo de UE.
 5. Accelerarea tranziției energetice și reducerii emisiilor de carbon.

UE în lume:

 1. Întărirea vocii suverane a UE în diplomație.

Drepturile omului și migrație:

 1. Crearea unui cadru legal european pentru migrație mai eficace.