Propuneri federaliste pentru viitorul Europei

Descoperă propunerile federaliste din cadrul Conferinței privind viitorul Europei.

Descoperă mai multe despre propunerile federaliste și sprijină-le prin intermediul platformei online a Conferinței privind viitorul Europei.

 1. Mai puternici împreună: o federație europeană democratică. Cum integrarea europeană este neterminată din perspective geografice și calitative, UE nu își poate atinge adevăratul potențial de a-și servi cetățenii și promova valorile la scară mondială. Avem nevoie de o federație europeană democratică, cu o constituție care să-i reglementeze puterile legislative, executive și judiciare.
 2. O Uniune Europeană mai democratică și eficace: un Parlament European mai puternic. Ca cea mai democratică instituție UE, Parlamentul European trebuie să fie capabil să inițieze și să co-adopte legi în toate ariile împreună cu Consiliul UE. Acesta din urmă trebuie transformat într-un Senat European și să ia deciziile cu majoritate simplă.
 3. Alegeri cu adevărat europene: liste europene transnaționale la nivelul UE. Alegerile europene sunt în prezent alegeri naționale separate în 27 de state membre. Pentru a le consolida dimensiunea europeană, avem nevoie de liste de vot transnaționale în întreaga UE. Fiecare cetățean ar trebui să aibă două voturi, unul pentru un candidat național, celălalt pentru un candidat paneuropean.
 4. O Comisie Europeană mai democrată: candidații cap-de-listă (Spitzenkandidaten). Înaintea alegerilor europene, partidele politice din UE ar trebui să își numească capii de listă (spitzenkandidaten) pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. Consiliul European trebuie să respecte sistemul și să nominalizeze candidatul partidului câștigător pentru a conduce Comisia Europeană în locul preferatului acestuia.
 5. Promovarea valorilor noastre fundamentale: mecanismul pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale. Valorile fundamentale ale UE au fost puse sub presiune în câteva state membre. Pentru a le proteja, Uniunea are nevoie de un mecanism pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale, incluzând și evaluări în mod regulat cuplate cu măsuri preventive și coercitive ce urmează o cronologie clară.
 6. Un buget UE care să lucreze pentru europeni: o uniune fiscală. UE trebuie să devină o uniune fiscală cu un buget independent de contribuțiile naționale. Trebuie să aibă capacitatea de a colecta taxe și a emite datorii pentru a-și finanța politicile de bază, dar și pentru a oferi bunuri publice europene tuturor cetățenilor, respectând principiul subsidiarității.
 7. Protejarea economiei și economiilor noastre: completarea uniunii bancare. Pentru a-și reduce vulnerabilitatea la crize economice, UE trebuie să își completeze uniunea bancară cu o schemă europeană de asigurare a depozitelor. Instrumentul va crea o garanție la nivelul UE pentru toate depozitele bancare, oferind garanții mai puternice împotriva eșecurilor bancare comparativ cu cele naționale.
 8. Acționând cu o singură voce: UE ca actor mondial. UE ar trebui să își dezvolte o adevărată politică externă și de securitate pentru a promova pacea globală, democrația și drepturile omului. Deciziile în această arie trebuie luate cu majoritate calificată pentru a evita vetourile individuale. O armată UE permanentă ar trebuie să fie creată cu un mandat defensiv și umanitar.
 9. Unind Europa: continuarea extinderii europene. Cu multe țări aflate în afara UE, continentul nostru rămâne divizat. Uniunea trebuie să rămână deschisă și dedicată unei extinderi continue bazate pe criterii transparente. Parlamentul și Consiliul ar trebui să co-decidă privind acceptarea unor noi membri prin majoritate calificată.
 10. Un continent sănătos: schimbări de tratat pentru consolidarea competențelor UE în materie de sănătate. Pandemia COVID-19 a arătat că acțiunea europeană este necesară pentru a face față riscurilor de sănătate ridicate, transfrontaliere. Sănătatea publică ar trebui să devină o competență partajată între UE și statele sale membre pentru a aduce împreună resurse, coordona acțiuni și răspunde mai bine, împreună, la crize.
 11. Salvarea planetei noastre: limitarea crizei climatice. UE ar trebui să introducă un mix de instrumente bazate pe preț (taxe pe emisii) și cantitative (limite de emisii) pentru a limita criza climatică. Uniunea trebuie să se unească politic pentru a promova acțiunea climatică globală prin intermediul acordurilor comerciale, investițiilor ecologice, eco-taxelor și sancțiunilor de mediu.
 12. Nimeni lăsat în urmă: standarde sociale minime în UE. Inegalitățile economice în și între țările europene cresc, iar 10% dintre cetățenii UE trăiesc în sărăcie absolută. Pentru a soluționa această problemă, avem nevoie de standarde sociale minime în UE, incluzând protecție socială adecvată, precum și condiții decente de trai și muncă pentru toți.
 13. Fără granițe pentru umanitate: o politică unică în materie de migrație. Politica UE de imigrație este incoerentă și orientată către soluții pe termen scurt. Avem nevoie de o abordare comună bazată pe solidaritate și respect pentru drepturile omului. Pentru a soluționa cauzele de bază ale migrație, UE trebuie să își depășească limitările în politica externă cauzate de unanimitate.