O tranziție accelerată către economia circulară

O tranziție accelerată către economia circulară

Rezoluție adoptată de Congresul European JEF în Liège, 21 noiembrie 2021 (varianta adoptată în limba engleză poate fi citită aici)

Consumul de energie și resurse naturale al Europei este disproporționat de mare, ducând la o amprentă ecologică de neacceptat. În fiecare an, locuitorii UE consumă resurse echivalente cu producției a două Pământuri și jumătate. Mai mult, doar 12% din resursele consumate sunt folosite din nou. Mai mult, UE este foarte dependentă de importurile de materii prime, importând mai mult de 1600 de milioane de tone de materii prime valoroase în fiecare an. Știm, totuși, că extracția materiilor prime înseamnă și emiterea unei cantități semnificative de gaze cu efect de seră, precum și degradarea unor peisaje naturale vulnerabile. Pentru a reduce amprenta per capita, pentru a contribui la mitigarea schimbărilor climatice, pentru a conserva ecosisteme reziliente, Europa trebuie să facă un pas înainte în tranziția către o adevărată economie circulară, reducând deșeurile, crescând productivitatea resurselor și regenerând resursele naturale.

 

JEF Europa,

 • Reamintind rezoluțiile JEF Europa „Mediul nu se oprește la fonrtiere”; „Către o industrie europeană digitală, competitivă global și verde”; și „O strategie federală pentru alimentaie sănătoasă, sigură și sustenabilă pentru toți europenii”;
 • Recunoscând ambițiile puternice ale Comisiei Europene în privința economiei circulare, în mod particular prin lansarea Planului de acțiune privind economia circulară (PAEC), Inițiativa privind produse sustenabile, dreptul le a efectua reparații, precum și Directiva ecodesign;
 • Recunoscând evoluțiile pozitive din Parlamentul European, menținând o presiune puternică pentru acțiune, precum Raportul Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară privind Planul de acțiune privind economia circulară;
 • Salutând ambițiile crescânde ale UE pentru obiectivele europene de eficiență energetică și de reducere a emisiilor, în acord cu Acordul de la Paris pentru limitarea încălzării sub 2 grade Celsius;
 • Rămânând profund îngrijorați cu privire la nivelul deșeurilor din economia europeană. Doar 8% din economia europeană este circulară și în sectoare cheie schimbarea se petrece prea încet. De exemplu, cu o cotă de 33,5% din totalul deșeurilor generate, sectorul european al construcțiilor a fost în 2014 responsabil de aproximativ 870 de milioane de tone în totalul deșeurilor generate;
 • Scoțând în evidență faptul că există modele alternative față de economia liniară „ia-folosește-aruncă” („take-make-waste”);
 • Recunoscând că o tranziție are nevoie de mai mult decât scheme voluntare și inițiative ale industriei, fiind nevoie de practici coordonate între mediul de afaceri, guverne și societatea civilă – și între granițele naționale;
 • Subliniind beneficiile semnificative asociate economiei circulare, precum: emisii reduse, rate mai mici de extragere a resurselor, locuri de muncă suplimentare în afacerile de re-utilizare, reciclare și regenerare;
 • Evidențiind că tranziția către un model mai circular al economiei noastre are consecințe sociale și că acțiune sunt necesare pentru a asigura o tranziție corectă pentru cetățeni, lucrători și regiuni;
 • Subliniind că economia circulară poate fi un vector pentru dezvoltarea Pilonului european al drepturilor sociale și al solidarității europene, atât ca întreg cât și pentru regiunile și segmenetele populației care sunt marginalizate, în particular;

 

JEF Europa, astfel,

 1. Invită UE să abordeze obstacolele cheie în tranziția către o economie circulară adevărată în Europa;
 2. Face apel pentru o reformă la nivelul UE în privința taxării care să faciliteze reutilizarea, reciclarea, regenerarea și folosirea secundară a materiilor prime, și care să sprijine proiecte europene pentru o economie circulară;
 3. Face apel pentru transformarea acestui fenomen într-unul de tranziție justă prin integrarea obiectivelor privind economia circulară în inițiativele care promovează o mai bună reglementare, inițiativele de redresare, și inițiativele finanțate prin Fondul pentru o tranziție justă și prin Fondul social climatic, în mod specific orientate către ajutarea regiunilor ale căror economii sunt profund dependent de industriile grele și de combustibili fosili ca sursă principală de energie;
 4. Insistă ca UE să capaciteze consumatorii pentru a-și recircula produsele, stabilind pe deplin „dreptul de a efectua reparații” („right to repair”), asigurând faptul că ecoeticheta UE este elementul de branding implicit în UE, și intensificând campaniile adresate consumatorilor și producătorilor;
 5. Cere normalizarea politicilor privind economia circulară în acorduri de liber schimb, sprijinirea comerțului bilateral și regional al materiilor prime secundare, și promovarea reciclării la nivelul întregii UE prin armonizarea reglementărilor;
 6. Face apel mai departe pentru ca UE să acționeze mai puternic pentru a reduce deșeurile municipale și impactul local al poluarăii datorate deșeurilor și gropilor de gunoi, mandatând un model standardizat pentru separarea colectării deșeurilor și stabilirii la nivelul UE a unor ținte de reducere a deșeurilor;
 7. Invită UE să propună un plan de acțiune coordonat privind managementul deșeurilor, în absența căruia planificarea fluxurilor materiale, comerțul și reciclarea transfrontaliere se complică;
 8. Adresează Comisiei Europene apelul pentru a implementa „Valul renovării” în acord cu principiile de economie circulară, promovând în același timp reutilizarea deșeurilor din construcții și demolări în sectorul construcțiilor prin proiecte de construcții modulare, renovări profunde, producție on-site, și refolosirea tuturor materialelor;
 9. Sugerează ca UE să implementeze pașapoarte pentru materiele care să ofere informații despre amprenta ecologică a fiecărui produs, permițând un comerț cu materii secundare nepoluante și sustenabile la nivel transfrontalier fără sincope;
 10. Face apel ca UE să vină cu o evaluare a implementării în 2022, în acord cu Cadrul de monitorizare a economiei circulare, monitorizând în mod particular progresul făcut de statele membre în privința țintelor obligatorii de circularitate și rate de reciclare, precum și făcând obligatorii ambițiile Inițiative pentru produse sustenabile și cadrul pentru cerințele de ecodesign.